lördag 19 april 2014

Portföljuppdatering

Portföljen har ändrats i april genom att innehav sålts, köpts eller minskats i och idag har jag också uppdaterat den mer omfattande bevakningslistan som finns i min andra blogg (se den här).

Jag har sålt mina Tethys oil och minskat i Endeavour mining genom att sälja av 2/3 av innehavet. Men jag har köpt i Telia, Cassandra Oil och Avanza Zero. Och jag har ökat i Sino Agro Food med ca 25%.

Minskningen i Endeavour mining och försäljningen av Tethys gjordes för att frigöra pengar för att teckna 400 aktier i D.Carnegie, men då jag inte fick dem så ökade jag i Sino Agro Food och köpte lite i Avanza Zero istället.

Såhär ser nu portföljen ut, diagrammet ser ganska spretigt ut. Men det man ser är att den största kakbiten är Cision, sen är det lite jämnare mellan en del övriga innehav. Man ser också Cassandra Oil som det minsta innehavet.Aktie                   antal     GAV     värde       vinst/förlust
Cassandra oil      100       32,17     3160        -57
Cision                 600       32,05     36600      +17367
Citigroup            35         47,17     11142      +252
Hemfosa             100       93          10600      +1300
Posco                  35         67,158   17341      +1820
Avanza Zero      63,1       158,59   10008      +8
BFK                   130        12,737   11423      +489
Sino Agro Food 8600      0,492     23562      -4423
Telia                   210        48,84    9339        -285
Endeavour         1000       1,6        4673       -4469

Totalt:                                          137853   +11369

Kommentarer till portföljen:
1. Portföljen finns hos Nordnet och Avanza.
2. Citigroup, Posco, SIAF och BFK är angivna i USD i GAV och i SEK på vinst/förlust. Endeavour är angiven i Cad på GAV och SEK på vinst/förlust.
3. BFK är förkortning för Blackrock Municipal Income closed fund (mer info här)
4. BFK utdelar ca 7% om året, som betalas ut månadsvis. Jag har fått utdelning 2-3 ggr.
5. Jag har sålt av Tethys med vinst.
6. Endeavour mining ligger jag minus i sedan lång tid, den har gått upp sista tiden.
7. Om man kollar perioden 1 januari till 19 april så är portföljen plus ca 14000 eller 16-17%
8. Portföljen är rejält belånad. Av de ca 138 000 är eget kapital lite över 81 000 kr. Lån på ca 57k.
9. Cision som utgör största innehavet är under uppköp, i budstrid, så när Cision köps upp finns möjligheten att sänka belåningen avsevärt. OM jag vill göra det återstår att se.

Rent allmänt så är det en hög risk i portföljen att på eget kapital på +81 000 låna ca 56 500 kr. Men på Cision räknar jag med att få in minst 37 800 (= bud på 63 kr) och säljer jag av Avanza Zero och BFK så frigör jag över 21400 kr till. Så det är inte så illa rent risk-tekniskt som det kan verka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar