måndag 12 maj 2014

Ökat i Protector ForsikringStick i stäv mot min målsättning att minska den höga belåningen har jag idag, förutom att köpa SEB A-aktier även ökat i Protector Forsikring.

Rapporten för Q1 2014 var urstark (se kommentarer av ägamintid här) vilket är det främsta skälet till att jag valde att öka nu efter rapport. För Q1 2014 är det operativa resultatet 162 MNOK mot 142 MNOK Q1 2013. Helåret 2013 var operativa resultatet 430 MNOK och Protector har guidad för ett liknande resultat i år, men det kommer nog överträffas. Utdelningen höjdes från 2013 på 1,5 Nok till 1,75 Nok för 2014 och jag tror på en fortsatt höjning av utdelningen för 2015.

I valet mellan att köpa i AIG eller öka i Protector så valde jag att öka i Protector av den enkla anledningen att jag känner till bolaget mycket bättre än AIG. Rätt eller fel, får vi se framöver. Kursen i AIG är i skrivandet stund 52,88 USD. Jag ska följa upp detta lite framöver sådär på skoj och se om det var klokt eller inte att öka i Protector istället för köpa in AIG. Jag vet att riskspridning är ett skäl till att det hade varit bra att ta in AIG istället. Men jag har Cision aktierna, som är mitt största innehav som efter försäljning ska placeras om. Då funderar jag nu på ta in AIG och/eller öka i Citigroup.

Hur som helst så tvekade jag ändå att öka då jag före rapporten i fredags förra veckan hade kunnat öka till kursen 27 Nok istället för som idag till kursen 29 Nok. Det blev i alla fall 200 stycken Protector forsikring till 29 Nok, vilket innebär att jag nu har totalt 700 aktier i bolaget.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar