lördag 7 juni 2014

Aktuell aktieportfölj

Portföljen ser ut som i diagrammet, där man ser att Protector Forsikring utgör mer än hälften.Sen förra Portföljuppdateringen (se den här) som gjordes den 19 april i år, är eget kapital upp från ca +81 000 kr till att nu ligga på +96 600 kr. Då har ca 3500 kr satts in sedan dess. Så eget kapital har ökat med ca 12 000 kr på mindre än sju veckor. Det är en ökning med ca 15% på mindre än 2 månader. 

Mer detaljerat ser portföljen ut såhär med belåningen:Ett eget kapital på ca 96600 och med belåningen har jag lånat ca 60 000 kr av Nordnet och Avanza. Jag har som långsiktigt mål att ha en belåning på max 50% av eget kapital, vilket skulle ge ett tak på belåningen nu på ca 48 000 kr. Många skulle nog tycka att 50% belåning är mycket, och att nuvarande högre belåning är oförståndig. Och det är en poäng. Börsen befinner sig på toppen, värderingarna är höga. Så jag kommer inte öka belåningen mer, utan försöka minska ner den. 

Men ett skäl till att jag inte minskar ner den höga belåningen är att jag nu i min Nordnet depå har enbart 1,7% i ränta på lånet, istället för den ordinarie räntan på ca 6,22%. Detta gäller endast till 31 december i år så jag vill passa på att utnyttja det. 

Ett ytterligare skäl till att jag låter belåningen vara hög, är att över 85 000 av portföljens totala värde på ca 157 000 ligger dessutom i Protector som jag anser är lågt värderad fortfarande, fast aktien har stigit en del senaste tiden och är nära ATH. Jag tror på en bra Q2 2014 rapport för Protector som jag tror kommer ge stöd till dagens kurs eller ge kursen en skjuts uppåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar