torsdag 17 juli 2014

Minskat i Protector ForsikringProtector Forsikring har de sista månaderna varit mitt största innehav. Med den uppgången som var i början på veckan, där Protector steg ca 8-10% från 40,50 nok till ca 44 nok, så valde jag att minska lite.

Mitt GAV i Protector på de 2635 aktierna jag hade var ca 31 nok. Jag har köpt aktier i Protector i flera omgångar sen 22 april.
 Att mitt innehav i Protector var värt ca 125700 samtidigt som eget kapital (EK) eklusive belåning uppgick till ca 123 000 tyckte jag var ett bra skäl att minska, ta hem lite vinst, och sänka belåningen lite. Åtminstone sänka belåningen tills vidare (Har ett mål på att ha max 50% belåning vilket var uppfyllt).


Så mitt gav var alltså ca 31 NOK och jag sålde 1035 aktier på ca 45,7 nok. Det frigjorde ca 50 000 kronor varav ca 14 400 kr var ren vinst som togs hem.

Kvar har jag nu 1600 Protector värda ca 76 000 kronor och med dagens kurs en vinst på ca 21 6000 kr. De sista dagarnas uppgång i Protector har gjort att portföljens totalavkastning sedan årskskiftet uppgår till ca 50%. Mer om det i ett separat kommande inlägg.

1 kommentar: