lördag 30 augusti 2014

Portföljutveckling i Augusti


Portföljen har efter en framgångsrik juli  månad gått sämre i augusti. I Juli var portföljen på Avanza + 22,54% mot att nu för augusti vara på -2,08%.

Båda stora innehaven Protector Forsikring och Vardia toppade under juli och har sen dess gått ner och ligger ganska stabilt på nuvarande kursnivåer, runt -8-13% från sina ATH.

Jag tror fortsatt på de två norska försäkringbolagen och planerar nu för att försöka öka i Vardia senare mot slutet av september, så jag hoppas kursen ligger kvar runt 30 nok tills dess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar