söndag 17 augusti 2014

Vardias förträfflighet


Inom försäkringsbranschen finns det problem av olika slag. Saker som är hot mot försäkringsbolagens lönsamhet. Nämligen att försäkringsbolagen tvingas betala ut massa pengar snarare än att få in pengar så Claims ratio/Loss ratio blir så hög att försäkringsbolaget, om inte går med förlust, så går med väldigt liten vinst.

Jag har tänkt ta upp två av de problem försäkringsbolagen kan ha med sina kunder, som hotar deras verksamhet och sen titta på hur Vardia undviker att hamna i en sån rävsax.

Det första är "Moral Hazard", som innebär, tillämpat på försäkringsbranschen, att den som tecknar en försäkring är mer oförsiktig efter att ha tecknat försäkringen, av den anledningen att han just är försäkrad.

Det andra är "Adverse Selection", som tillämpat på försäkringsbranschen, innebär att den som tecknar sig en försäkring är just den person som ligger mest i riskzonen för att råka illa ut och därför är i stort behov av en försäkring. 

Hur har Vardia gjort för att undvika att drabbas av Moral Hazard och Advese Selection? Jo, bolaget säljer sina försäkringar på nätet, så den som vill teckna på nätet kan göra det, och Vardia syns på så sätt. Men det Vardia gör, är att de på nätet tar ut ganska höga avgifter. På så sätt kan man lättare kompensera för olönsamma kunders inverkan på resultatet. Det är också möjligt och sannolikt att "olönsamma kunder" väljer att teckna en annan försäkring än Vardias då de kan hitta billigare försäkringar på annat håll. 

Det Vardia gör är att de istället för att låta kunderna söka upp dem, själva söker upp bra kunder. Man screenar efter lönsamma kunder, så hör man av sig till dem och erbjuder dem en förmånligt försäkring. De bra kunderna Vardia söker upp är givetvis kunder som det är mindre chans att de ska kräva igen försäkringspengarna, så Vardia kan få in försäkringspremier år efter år, samtidigt som försäkringstagarna har tryggheten "om nåt händer" så betalar Vardia, samtidigt som de är försäkrade enligt förmånliga villkor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar