fredag 5 september 2014

Portföljens 3:e största innehav SIAF

Sino Agro Food är portföljens 3e största innehav. Aktien har länge visat rött i depån. Legat på minus långa stunder, för att i korta perioder vända upp och hamna på plus, för att sedan falla ner och hamna på minus igen.

Just nu ligger Sino Agro Food bara på symboliskt minus. -0,16% eller -45 kr. Mitt innehav i Sino Agro Food är i skrivandets stund 27 940 kr.

Jag har i andra bloggen skrivit ett inlägg om att Sino Agro Food fixat finansiering åt sig, genom att ge ut konvertibler med en löptid på 5,5 år och en ränta på 10,5%. På detta sätt får bolaget in ca 25 MUSD. Läs mer om det här. Men i korta drag så ligger Fredrik Danielsson, tidigare prisad analytiker på Carnegie, genom bolaget China Europe Capital, bakom att teckna dessa konvertibler.

Jag har haft SIAF i flera år och är lite vilsen och vemodig. Det har i flera år talats om stora vinster och kursuppgångar som ska komma, men de har inte kommit. Så jag funderar på om jag ska sälja av allting eller lite om SIAF nu stiger på nyheten om finansiering i eftermiddag. Men jag är osäker på det, då SIAF är i botten, värderad till ett P/E på ca 0,79 och med en verksamhet som växer.

Det har funnits flera skäl till att aktien är i botten, några är dessa:

  • Litet kinesiskt bolag på en tveksam lista i USA
  • Bolaget misstänks för vara scam
  • Bolaget har löpande emitterat aktier som betalning vilket ger stor utspädning
  • Dåligt kassaflöde trots stigande vinster
  • Ändringar, som att en utdelning skulle betalas ut maj 2014 men flyttades till maj 2015
Men med denna finansiering på plats så åtgärdas i alla fall problemet med utspädningen. Syftet med finansieringen är till stor del att minska utspädningen av antalet aktier förutom att finansiera verksamheten. 

Det verkar som att det sakta men säkert går framåt. Men med handen på hjärtat, så kvarstår tillsammans med den höga potentialen också en hög risk.

Om man kollar på Fredrik Danielsson, så är han nog den stora vinnaren på konvertiblerna, och inte vi mindre aktieägare. Han får en konvertibels säkerhet istället för en osäker stamaktie, den relativt höga avkastningen på 10,5% per år, och chansen att om bolaget har mångdubblats på 5,5 år då konvertera till aktier för det då förmånliga priset 1,00 dollar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar